O autorze
dr Marek Porzeżyński - doktor nauk prawnych, prawnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr specjalizujący się w prawie nowych technologii, w tym ochronie danych osobowych, jak również w zagadnieniach szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, mediów i reklamy.

Jeden z pierwszych w Polsce badaczy zajmujący się prawnymi implikacjami wykorzystania technologii sztucznej inteligencji. Dyrektor Instytutu Badań nad Prawnymi Aspektami Nowych Technologii Future Institute, w ramach którego bada możliwości i implikacje prawne i społeczne wykorzystania najnowszych zdobyczy technologii, w szczególności związane z rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki.

Wykładowca wielu uczelni publicznych, jak również prywatnych. W latach 2014-2017 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie wykładowca na Uniwersytcie Humanistospołecznym SWPS.

Obecnie nadal rozwija się naukowo w ramach studiów inżynierskich na kierunku Informatyka Stosowana na Politechnice Warszawskiej.
Wszelkie artykuły nie stanowią porady ani opinii prawnej. W szczególności nie mogą być one uznane za stanowisko jakiegokolwiek podmiotu, z którym współpracuje Autor. Opublikowane treści odzwierciedlają jedynie prywatne poglądy Autora.

Pracodawco, bądź gotów. Co się zmieni w prawie pracy w nowym roku?

Koniec roku to podsumowania, a już szczególnie w branży prawniczej… Bardziej niż o podsumowania chodzi w tym przypadku jednak o to, co w związku z nadejściem nowego roku się zmieni, a dokładniej, jakie przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2017 r. i na co być gotowym.

Do tej pory skupiałem się na branży e-commerce i na prawnych aspektach nowych technologii ale, w zasadzie, większość przedsiębiorców nie może się obyć bez pracowników. Rok 2016 obfitował w nowelizacje w zakresie prawnym związanym z samozatrudnieniem lub zatrudnieniem pracowników. Stąd też wydaje mi się, że warto poruszyć temat zmian jakie będą miały miejsce wraz z nadejściem nowego roku w rzeczonym zakresie.

Po pierwsze już 1 stycznia w życie wejdzie nowelizacja Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z tym aktem wprowadzona zostaje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto. Zasadniczo zmieni to kształt i wielkość zatrudnienia w wielu obszarach gospodarki. Na pewno wielu z Was (jak również autor) otrzymało już listy z Administracji i różnych innych podmiotów z informacją o podwyżkach cen usług w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Nie jest to jednak jedyna zmiana, która zostanie wprowadzona wraz z rzeczoną ustawą. Poniżej lista kolejnych:

-Stałe stawki miesięczne i ryczałty za wykonywania zlecenia lub usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia lub usług muszą osiągać wysokość co najmniej 13 zł brutto.

-Przy zleceniach lub umowach o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc wynagrodzenie musi być wypłacane co najmniej raz w miesiącu.

-Obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usług.

-Obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z określeniem potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi oraz dokumentów potwierdzających ich liczbę przez okres 3 lat.

Co ważne, ustawa ta nie będzie miała jednak zastosowania dla umów o dzieło oraz umów zlecenia lub o świadczenie usług z wynagrodzeniem ukształtowanym wyłącznie na podstawie prowizji.

Opisywane zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich umów trwających w dniu jej wejścia w życie, a nie tylko do tych zawartych już po 1 stycznia. Zdecydowanie należy dokonać zatem przeglądu wszystkich umów zawartych (będących w mocy) przez przedsiębiorstwo celem oceny ich zgodności z nowymi przepisami.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...