O autorze
dr Marek Porzeżyński - doktor nauk prawnych, prawnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr specjalizujący się w prawie nowych technologii, w tym ochronie danych osobowych, jak również w zagadnieniach szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, mediów i reklamy.

Jeden z pierwszych w Polsce badaczy zajmujący się prawnymi implikacjami wykorzystania technologii sztucznej inteligencji. Dyrektor Instytutu Badań nad Prawnymi Aspektami Nowych Technologii Future Institute, w ramach którego bada możliwości i implikacje prawne i społeczne wykorzystania najnowszych zdobyczy technologii, w szczególności związane z rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki.

Wykładowca wielu uczelni publicznych, jak również prywatnych. W latach 2014-2017 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie wykładowca na Uniwersytcie Humanistospołecznym SWPS.

Obecnie nadal rozwija się naukowo w ramach studiów inżynierskich na kierunku Informatyka Stosowana na Politechnice Warszawskiej.
Wszelkie artykuły nie stanowią porady ani opinii prawnej. W szczególności nie mogą być one uznane za stanowisko jakiegokolwiek podmiotu, z którym współpracuje Autor. Opublikowane treści odzwierciedlają jedynie prywatne poglądy Autora.

Pomocna dłoń dla e-sklepów prosto z Brukseli

Chyba wszystkim niezależnie od wieku, płci, czy wykształcenia grudzień kojarzy się ze świętami i... oczywiście - prezentami. Prezent dla e-przedsiębiorców postanowiła zrobić Komisja Europejska publikując pierwszego dnia tegoż miesiąca informacje na temat ujednolicenia podatku VAT!

Dokładnie 1 grudnia pojawiła się informacja dotycząca ujednolicenia stawki VAT dla sektora e-commerce - Modernising VAT for e-commerce: Questions and Answers. Pomysłem na cały ten system jest składanie jednego kwartalnego rozliczenia VAT ujednoliconego dla wszystkich państw UE przy wykorzystaniu systemu internetowego.

Cały system oparty będzie o roczne progi finansowe. Pierwszy próg 0-10 000 eur. charakteryzuje się tym, że przedsiębiorcy znajdujący się w jego obszarze będą stosować przepisy o VAT obowiązujące w jego (sprzedawcy) państwie. Wszystkie transakcje mieszczące się w tym progu będą zatem traktowane jako sprzedaż domowa (domestic sale).

Próg ten został wypracowany na poziomie 10 000 eur. ze względu na wyważenie interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz obrazu całego rynku, który w przypadku zbyt wysokiego progu mógłby ulec zniekształceniu, na co wskazano w komunikacie. Tymczasem próg 10 000 eur. motywowany jest faktem, że skorzysta z niego ok. 430 000 podmiotów, które reprezentują 97% wszystkich mikro-przedsiębiorców dokonujących transgranicznej sprzedaży.


Drugi próg - 10 000 a 100 000 eur., charakteryzuje się, że przedsiębiorcy będący w jego zakresie stosować będą uproszczone zasady określania miejsca pobytu ich klienta dla rozliczeń VAT.

Progi to nie wszystko

Oprócz zaproponowanych progów upraszczających, przynajmniej w teorii, formę opodatkowania dochodzi również wykorzystanie systemu internetowego do zarządzania swoimi rozliczeniami. Zgodnie z informacją KE taki system ma być dostępny dla każdego państwa w jego języku narodowym. Nie ma zatem obawy, że system będzie trudny do opanowania, a bariera językowa będzie stanowiła dla niektórych przedsiębiorców dodatkowy problem.

Kolejną zmianą jest umożliwienie wprowadzenia ujednolicenia stawki VAT dla elektronicznych wydań publikacji w porównaniu do ich materialnych wersji. Państwa będą miały w tym zakresie możliwość dokonywania zmian.

Wskazano przy tym, że przy wykorzystaniu zaproponowanych przepisów podział dochodów będzie odbywał się sprawiedliwiej ze względu na odwołanie również do państwa konsumenta. Czy taki sposób ustalenia beneficjenta danin z tytułu handlu transgranicznego będzie bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy? Kraje, których mieszkańcy dokonują największej ilości zakupów z innych państw na pewno tak właśnie sądzą. Niezależnie od faktu, kto na tym najwięcej zyska należy podkreślić, że pierwszy próg może stanowić, w szczególności dla najmniejszych przedsiębiorców, znaczące uproszczenie w obszarze podatkowym.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...