Kasa fiskalna dla sklepu internetowego?

Czy sklepy internetowe mają obowiązek posiadania kas fiskalnych? Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie nie należy do najprostszych. Pomimo istnienia bardzo ważnego zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, który powinien mieć zastosowanie, w szczególności, dla sklepów internetowych (oferujących sprzedaż wysyłkową oferowanych towarów), organy podatkowe nie potwierdzają, że dla każdej transakcji tego typu znajdzie ono zastosowanie.

Obowiązek?
Obowiązek instalacji i korzystania z kasy fiskalnej dla sprzedaży detalicznej został przewidziany w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Przepis ten wskazuje na obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży i kwot VAT przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi przy tym o sprzedaż na rzecz osób prywatnych (w szczególności osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).Wyłączenia
Istnieją jednak pewne wyłączenia od tego obowiązku, które mają na celu ułatwienie prowadzenia sprzedaży w niektórych przypadkach. Rzeczone wyłączenia zostały przewidziane w rozporządzeniu ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazane rozporządzenie przewiduje wiele wyłączeń, w tym tzw. wyłączeń mających zastosowanie dla wysoce wyspecjalizowanych dziedzin gospodarki. Dla prowadzących sklepy internetowe największe znaczenie będzie miało jedynie wyłączenie dla sprzedaży wysyłkowej, która została opłacona przelewem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 wskazanego aktu prawnego, z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej zwolnione są czynności wymienione w załączniku „Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania”. Wyłączenie to zostało przewidziane w części II, pkt. 37 przywołanego załącznika. Przewidziano w nim, że zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jest „dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)”.

Czy ma ono jednak zastosowanie dla wszystkich sklepów internetowych?

Niestety nie… Zwolnienie to nie dotyczy wszystkich towarów! W § 4 rozporządzenia przewidziano katalog towarów, których sprzedaż nie podlega omawianemu wyłączeniu. W szczególności należy zwrócić uwagę, że wymagane będzie korzystanie z kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży perfum, wód toaletowych, sprzętu radiowego i telewizyjnego, czy sprzętu fotograficznego (oprócz akcesoriów i części wyposażenia).

Należy przy tym zaznaczyć, że opisane powyżej zwolnienie będzie również dotyczyło sytuacji, w której umożliwiono dokonanie płatności „za pobraniem”. Pomimo nie skorzystania w tym przypadku z możliwości płatności przelewem na rachunek bankowy, to przewidziano również możliwość płatności za pośrednictwem poczty.

Problematyczne dla fiskusa są płatności za pomocą tzw. "szybkich przelewów" - dokonanych za pomocą pośrednika, który ma za zadanie ułatwić i przyspieszyć proces finalizacji transakcji. Wydaje się jednak, że większość interpretacji wskazuje na możliwość skorzystania w tym przypadku z wyłączenia. Jak się wydaj analogiczna możliwość opłacenia transakcji kartą kredytową (lub inną kartą płatniczą) sprawia zdecydowanie więcej problemów ekspertom z fiskusa. Interpretują oni bowiem ten rodzaj płatności za zdecydowanie bardziej przypominający płatność gotówkową.

Zwolnienia z nakazu ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas fiskalnych obowiązują nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. Dotychczas ustawodawca przedłużał jednak z końcem roku istnienie wskazanych zwolnień o kolejny rok.
Trwa ładowanie komentarzy...